سارافون ۳ طبقه

تک رنگ
حریر عالی
سایز ۳: قد سارافون ۵۰ .‌پهنا ۲۶
سایز ۴: قد سارافون ۵۳ . پهنا ۲۸
سایز ۵:قد سارافون ۵۶ . پهنا ۳۰
سایز۶: قد سارافون ۶۰ . پهنا ۳۱

ارسال این محصول رایگان میباشد

× لطفا برای خرید عمده کلیک کنید